Betingelser for leje

Generelt

 • Træning i Stestrup WorkingPaws hal er på eget ansvar, og vi kan ikke drages til ansvar for skader på hund eller fører, med mindre disse skyldes særlig grov forsømmelighed fra vores side.
 • Hallens redskaber, inventar og grønne områder, må kun bruges til dets tiltænkte formål.
 • Enhver har pligt til at oplyse Stestrup WorkingPaws om observerede skader på såvel bygninger som inventar, således at vi kan foranledige en udbedring af forholdene.
 • Hallens anvisninger skal i alle henseender følges.
 • Brud på hallens regler kan medføre bortvisning.
 • Hårdhændet håndtering af hunde er under ingen omstændigheder tilladt i Stestrup WorkingPaws hal, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
 • Ingen løse hunde på området, af hensyn til stedets beboere og naboer.
 • Ingen gøende hunde i bilerne, af hensyn til naboer.
 • Husk at samle hundens efterladenskaber op også på luftearealet. Der er skraldespand i og udenfor hallen.
 • Ingen parkering på græsset.
   

Indendørs regler

 • Alle hunde skal være grundigt luftet inden træningsstart.
 • Det er forbudt for en hund at gøre sig ren i hallen! Hvis uheldet er ude, påhviler det føreren, med det samme, at rydde op og gøre rent efter den. Rengørings kit og vejledning forefindes.
 • Hav snor på hunden, når du går ind og ud af hallen.
 • Ingen løse hunde i hallen, med mindre de er under opsyn/træning.
 • Træning foregår i fodtøj beregnet til indendørs brug. Skal man hurtigt ud, tages blå fodsutter uden på indendørsskoene.
 • Tæver i løbetid er velkomne, men SKAL under hele opholdet i hallen være iklædt løbetidsbukser.
 • Rygning er selvfølgelig forbudt.
 • Vandskåle skal stå på terassen.
 • Stil træningsredskaber på plads, når du har brugt dem.
 • Husk at slukke lyset og låse af og sæt nøglen i nøgleboksen, når hallen forlades.

 

Forsikring og vaccination

 • Det er ejerens/førerens ansvar at enhver hund de træner i Stestrup WorkingPaws er vaccineret, og således beskyttet mod de mest almindelige og smitsomme sygdomme. Er hunden syg (kennelhoste eller lignende), medtages den selvfølgelig ikke på området.
 • Det er ejerens/førerens ansvar at medbragte hunde er forsikret med udvidet ansvarsforsikring.
 • Stestrup WorkingPaws kan til enhver tid kræve at se dokumentation for at hunden er korrekt vaccineret og forsikret.

 
Bookning og betaling

 • Der skal minimum bookes en time. Hallen skal ryddes inden slut af booket tid – så der ikke “tages” tid fra næste lejer.
 • Træning i hallen skal forudbookes og bookede træningstider er først reserveret når du modtager en bekræftigelsesmail. Se betalingsinfo under priser.
 • Ved aflysning af bookingen mindre end 24 timer før bookingstart tilbagebetales hallejen ikke.
 • Individuelle reserverede træningstimer kan aflyses af Just Be Dog, hvis hallen udlejes til heldagsarrangementer. Ved aflysning betales leje tilbage, eller en alternativ tid aftales.
 • Ved bortvisning refunderes halleje ikke!